Club de plongée associatif - Diony-bulles
                     
Bleu = Formation
Jaune = Exploration               
NX = Nitrox                                               
FO = Forfait explo  
CN = Carte Niveau                       
MCM= Manque certificat médical   
        
Alain E2 adh2017ok +8NX
25/11
30/12
30/12
03/02

  
Sandrine N3 adh2017ok +8NX
25/11
09/12
09/12
16/12
30/12
30/12
03/02
03/02
17/02
  
Virginie N3 adh2017ok
01/11
11/11  
Gilles E3 adh2017ok
30/09
07/10
14/10
01/11
11/11
18/11
03/12
17/02

  
Agnès N1 adh2017ok
30/09
07/10
14/10
01/11
03/12
17/02  
Hugo N4 adh2017ok
23/09
30/09
07/10
21/10
11/11 
18/11
03/02
10/02

  
Armel N2 adh2017ok
31/12
03/02
10/02
17/02

  
Léna N2 adh2017ok 

  
Gaby EPB adh2017ok
17/02
  
Ti bul Kreol forfait sans matos 
  
Ti bul kreol  sans bouteilles
18/11 Greg
04/11 Alberto
02/12 Estelle
02/12 Clément
09/12 Morgan
28/12 Morgan
30/12 Morgan
31/12 Alberto
27/01 Nath
27/01 Morgan  
Ti bul Kréol 8-14 ans
12/01
26/01
26/01
26/01
26/01
 
Ti bul Kréol Forfait Apnée 
21/10
21/10  
Arnaud Blanc EN2 adh2017ok 
02/07
Julie Marty EN3 adh2017ok +230 euros FO 
09/09
07/10
21/10
27/10

  
04/11
11/11  
Jean Maxime Leonard N2 adh2017ok  
25/02
01/04
21/10
01/11
11/11
10/02
17/02
  
Ludo Fontaine N3 adh2017ok
26/12
13/02
05/03
12/03
02/04
20/12
21/01
04/02
11/02
25/02
04/03
15/04
22/04
17/06

  

  
Ludo Hoarau adh2017ok
19/10
23/12
27/12


SUP  
Stephanie Sorby N4 adh2017ok
29/01
04/02
29/07
27/12

  
Samuel Jeu N3 adh2017ok
04/02
26/02
04/03
15/04
08/07
  
Veronique Corbin N2 adh2017ok
02/10
01/11
21/01
29/01
04/02
26/02  SUP
Yannick Foucher N2 adh2017ok
10/02  
Sébastien Magnier N3 adh2017ok + bloc +initiateur
14/10
21/10
28/10
01/11
04/11
11/11  
Cédric Planchat N4 adh2017ok
10/06
17/06
07/10
21/10
  
Antonin Creignou EN3 adh2017ok +230 euros
27/10
  
28/10
28/10
11/11
18/11
25/11
16/12
17/02


  
Antoine Riou E2 adh2017ok
20/05
11/06
02/07

  
Pablo Solano N3 adh2017ok 
30/09
14/10
18/11
25/11
30/12
03/02
10/02
17/02

  
Yves Reguerre N2  adh2017ok
30/12
  
28/10
28/10
01/11
04/11
02/12
09/12
03/02
17/02

  
Anne Reguerre N2 adh2017ok 
08/04
19/08
02/09
23/09
21/10
30/12
27/10


  
18/11
25/11
02/12
16/12
23/12
03/02
17/02


  
Thierry Cordenos E3 adh2017ok 
10/02
  
Julien Poirier N1 adh2017ok +12CN
19/09
26/09
14/11
12/05
10/10 
 
 
 

  
Pascal Robert N3 adh2017ok
06/05
06/06
17/06
19/08
30/09
16/12
27/10
10/02

  
Michel Gauthier E2 adh2017ok 
21/10
28/10
01/11
11/11
18/11
09/12
27/10
03/02
10/02
 17/02 
Wilfrid Hoarau E2 adh2017ok 


Bruno Albrengues N3  adh2017ok
18/10
19/10
04/02
03/02  
Regis Freyermuth E2 adh2017ok 
30/09
14/10
21/10
28/10
02/12
09/12
23/12
10/02
17/02
  
Marc Bermudes N3 adh2017ok  SUP
Michael Lamazere E2 +230 euros FO adh2017ok +155 bloc
07/10
21/10
18/11
25/11
17/02
  
Sylvain Gadiollet N3 adh2017ok 
16/12
30/12
17/02


  
Pierre Rigal E2 adh2017ok Pas de certif
13/02
23/07
06/08
01/10
29/10
24/12
30/12
15/04
02/12