Diony-bulles - Club de plongée associatif
                    
Bleu = Formation
Jaune = Exploration               
Amandine le 10/03 et 5 pour baptême le 14/03
        
Gille N3 adh2018ok
29/12
13/01
13/01
19/01
02/02
24/02
16/03
13/04
11/05
  
Marie N1 adh2018ok
19/01
22/03  
Julien N1 adh2018ok
22/03  

Pablo N3 adh2018ok
26/12
29/12
30/12
13/01
24/01
02/03
07/04
11/05

  
Antoine Riou E2 adh2018ok
05/05
09/06
09/06
20/01
23/01
  
Hugo N4 adh2018ok
23/02
23/03  
Luc E4 adh2018ok
22/04
10/05
12/10
24/02
  
Gilles E3 et Agnes N1 adh2018ok +2plongées
10/11
10/11
16/02
16/02

  
Ti bul Kreol forfait sans matos 
16/08Juliette
Mael01/09
01/09Emilie
15/09juliette
27/10Guillaume
27/10Juliette
03/11guillaume


  
Ti bul kreol  
26/07Nath
04/08Alberto
16/08 Greg
16/08Eric
01/09Alberto
01/12Alex
26/12Alex
04/01Alex
24/02Alex
 
Ti bul Kréol 8-14 ans
12/01
26/01
26/01
26/01
26/01
 
Ti bul Kréol Forfait Apnée 
21/10
21/10  
Arnaud Blanc EN2 adh2018ok 
08/08
26/08
22/09
03/11
03/11
03/01
02/03
13/03
20/03
  
Jean Maxime Leonard N2 adh2018ok
02/11
04/11
03/01
13/01
19/01
23/02
02/03
05/04
27/04

  
Ludo Fontaine N3 adh2018ok  
Ludo et Steph N4 adh2018ok
29/12
30/12
30/12
20/01
20/01


  
Samuel et Véro N3 et N2 adh2018ok
08/12
16/12
29/12

  
Yannick Foucher N2 adh2018ok 
20/01
23/01  
Antonin Creignou EN3 adh2018ok 
16/03
20/03
04/05
11/05


Thierry Cordenos E3 adh2018ok 
10/02
03/03
31/03
22/04
10/05
12/10
24/02


  
Pascal Robert N3 adh2018ok 
31/03
05/05
26/05
03/11
22/12
23/02
16/03
06/04
27/04
  
Michel Gauthier E2 adh2018ok +220euros FO
25/02
23/03
07/04
05/05
08/05
26/07
26/07
03/01
03/01
  03/01
03/01
  

Bruno Albrengues N3  adh2018ok
XXXXXXXXX

  
Regis Freyermuth E2 adh2018ok
19/01
23/02
09/03
16/03
04/05
04/05
Marc Bermudes N3 adh2017ok  SUP
Sylvain Gadiollet N3 adh2018ok 
23/03
 
Pierre Rigal E2 adh2018ok +1plongée
08/09
05/11
30/12
19/01
04/05
05/05