Diony-bulles - Forfaits adhérents
Diony-bulles - Club de plongée associatif
                    
Bleu = Formation
Jaune = Exploration               
NX = Nitrox                                               
FO = Forfait explo  
CN = Carte Niveau                       
MCM= Manque certificat médical   
        
Alexandre N2
22/04
05/05
10/05
26/05
02/06
07/07  
Luc E4 
22/04
10/05


  
Alain E3 adh2017ok 
25/11
30/12
30/12
03/02
03/02
31/03
07/04
28/07
29/07
  
Sandrine N3 adh2017ok  
31/03
07/04
21/05
02/06
28/07
29/07  
Virginie N3 adh2017ok
01/11
11/11  
Gilles E3 adh2017ok 
09/06

Agnès N1 adh2017ok
30/09
07/10
14/10
01/11
03/12
17/02
03/03
22/04
09/06
  
Hugo N4 adh2017ok 
19/05
26/05
16/06
07/07
28/07
  
Armel N2 adh2017ok 
08/05
12/05
19/05
21/05
02/06
09/06 
Ti bul Kreol forfait sans matos 
08/05Aurelie
19/05/Thaïs
19/05/Clément
09/06Mathilde
09/06
09/06
28/07
04/08Emilie
04/08 Mael
  
Ti bul kreol  
26/07Nath
04/08Alberto 
Ti bul Kréol 8-14 ans
12/01
26/01
26/01
26/01
26/01
 
Ti bul Kréol Forfait Apnée 
21/10
21/10  
Arnaud Blanc EN2 adh2017ok 
02/07
19/05
02/06
16/06
26/07

08/08
  
Jean Maxime Leonard N2 adh2017ok  
26/05
15/08  

Ludo Fontaine N3 adh2017ok

  

  
Ludo Hoarau adh2017ok
19/10
23/12
27/12
10/05
12/05
SUP  
Stephanie Sorby N4 adh2017ok
X
X
X
27/12
10/05
  
Samuel Jeu N3 adh2017ok
X
XXXX
10/05  
Veronique Corbin N2 adh2017ok
X
X
X
X
X
X
X
10/05
31/07
  
Yannick Foucher N2 adh2017ok 

  
Sébastien Magnier N3 adh2017ok
14/10
21/10
28/10
01/11
04/11
11/11
03/03
21/05

  
Cédric Planchat N4 adh2017ok
X
X
X
X
  
Antonin Creignou EN3 adh2017ok +220

 
Antoine Riou E2 adh2017ok 
05/05
09/06
09/06


  
Pablo Solano N3 adh2017ok +220

 
Yves Reguerre N2  adh2017ok 
30/12
07/04
19/05
16/06
04/08
  
Anne Reguerre N2 adh2017ok 
18/11
25/11
02/12
16/12
23/12
03/02
17/02


  
Thierry Cordenos E3 adh2017ok 
10/02
03/03
31/03
22/04
10/05
  
Julien Poirier N1 adh2017ok 
X
X
X
X
X
 
 
 

  
Pascal Robert N3 adh2017ok 
31/03
05/05
26/05


  
Michel Gauthier E2 adh2017ok 
25/02
23/03
07/04
05/05
08/05
26/07
26/07


  
Bruno Albrengues N3  adh2017ok 14 plongées

Regis Freyermuth E2 adh2017ok 
19/05
26/05
09/06
28/07

 
Marc Bermudes N3 adh2017ok  SUP
Michael Lamazere E2 adh2017ok +220

  
Sylvain Gadiollet N3 adh2017ok +220

  
Pierre Rigal E2 adh2017ok +1plongée